cover
Menteelogy
Cộng đồng
Cố vấn (Mentor)
cho giới trẻ - Hoàn Toàn Miễn Phí
Kết nối và học hỏi kinh nghiệm về nghề nghiệp, du học, học tập và cuộc sống từ những người thành công, những cố vấn (Mentor) là chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, khởi nghiệp, NGO, Marketing, Sales, Tài Chính, ... luôn sẵn sàng hỗ trợ giới trẻ Việt Nam phát triển
Bước 1
Chuẩn bị cho mình một CV thật đầy đủ
Bước 2
Chọn Mentor phù hợp với bản thân
Bước 3
Đăng ký làm Mentee
Tổ chức
Chuyên môn
Địa điểm
Học vấn
Ngành học